MADR
  IN ATENTIA:
  PRODUCĂTORILOR AGRICOLI DIN JUDETUL BACĂU

  începând cu luna iunie a acestui an, apa de irigatii este gratuită

  - conform Legii nr.133/2017, Agentia Natională de Îmbunătătiri Funciare suportă din buget cheltuielile aferente asigurării unui nivel optim al apei la statiile de punere sub presiune sau la alte puncte de livrare.
  În această perioadă se înfiintează culturile de toamnă, iar de respectarea tehnologiei de cultivare depinde nivelul si calitatea recoltelor.
  Perioada de răsărire a plantelor si intrarea în vegetatie sunt etape importante ale ciclului de vegetatie, critice pentru apă, influentând densitatea optimă a culturilor, care se reflectă în sporuri importante de productie.
  În acest context si având în vedere prevederile Legii nr. 133 din 31 mai 2017 - pentru modificarea si completarea Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activitătii de îmbunătătiri funciare, vă rugăm ca, acolo unde sunt realizate amenajări pentru irigatii functionale, să aplicati udările de toamnă, pentru stimularea răsăririi, în functie de necesarul de apă al culturilor.
  In atentia operatorilor din agricultura ecologica.
  Conform art. (2) alin. (1) din OM 1253/2013 - in fiecare an, pana la data de 16 mai (inclusiv)
  , operatorii din agricultura ecologica au obligatia de a-si inregistra activitatea la MADR, prin entitatile mandatate, Directiile pentru Agricultura Judetene.
  In acest sens, va rugam sa va inregistrati activitatea in agricultura ecologica la Directia pentru Agricultura Judeteana Bacau, cu respectarea termenului de 16 mai.

Program Relaţii cu Publicul

  Luni-Vineri orele 8:30 - 16:30

Judetul BACAU
Sus