MADR
    Conform art. (2) alin. (1) din OM 1253/2013 - in fiecare an, pana la data de 16 mai (inclusiv), operatorii din agricultura ecologica au obligatia de a-si inregistra activitatea la MADR

Program Relaţii cu Publicul

    Luni-Vineri orele 8:30 - 16:30

Judetul BACAU
Sus